Nomago prevzel italijansko družbo Alibus International/Nomago ha acquisito la società italiana Alibus International

Skupina Nomago še dodatno širi svojo prisotnost na italijanskem trgu. Vodstvo Nomaga je z lastniki turistično-prevozniške družbe Alibus International podpisalo kupoprodajno pogodbo za nakup 100-odstotnega lastniškega deleža italijanske družbe. 

Prevzem Alibus International je strateškega pomena pri razvoju Nomaga v vodilnega ponudnika mobilnostnih rešitev med Benetkami in Dubrovnikom. Z vključitvijo Alibus International bo italijanski trg predstavljal že okoli desetino prihodkov skupine Nomago, ta delež pa se bo z organsko rastjo in načrtovanimi aktivnostmi v prihodnje še okrepil.


Poslovanje Nomaga je že vse od ustanovitve z Italijo tesno povezano, saj podjetje že vrsto let prevoze izvaja tudi na tem območju. Konec julija je Nomago uvedel shuttle bus do beneških letališč, ki je na trgu doživel izjemen sprejem, poleg tega pa podjetje oskrbuje tudi popotnike s potniških ladij iz Benetk, Trsta in Kopra. Nomago je tudi uradni prevoznik nogometne ekipe Udinese Calcio Udine, košarkarskega moštva Alma Palacanestro Trieste ter vojaške letalske akrobatske skupine Frecce Tricolori. 

»Tako je bilo le še vprašanje časa, kdaj bomo svoje poslovanje na italijanskem trgu, ki je za Nomago strateškega pomena, še razširili. Prevzem Alibus International je zagotovo korak v pravo smer. Prepričan sem, da bo naša italijanska hčerinska družba tudi v bodoče dosegala odlične rezultate, potniki pa bodo dobili še boljšo in bolj celovito storitev,« je ob prevzemu Alibus International povedal mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor Nomaga.

Sedanji lastniki ostajajo tesno povezani z Alibus International, saj bodo še naprej opravljali vodstvene naloge v družbi, v poslovodstvu pa se jim je pridružil tudi mag. Sandi Brataševec.

Alibus International s sedežem v mestu Pordenone je bil ustanovljen leta 1986 in ima skupno okoli 80 zaposlenih. Vozni park podjetja obsega 41 avtobusov in še dodatnih 14 vozil za prevoz potnikov. Podjetje glavnino posla ustvari z občasnimi prevozi, prevozi šolskih otrok in prevozi, povezanimi z letalsko bazo Aviano. Med dejavnostmi Alibus International je tudi organizacija dogodkov in konferenc ter individualnih potovanj.


O skupini Nomago

Nomago je celovit ponudnik storitev mobilnosti in potovanj, ki potnike dnevno vozi v 49 slovenskih mest, z njegovo pomočjo pa lahko stranke odpotujejo tudi v 195 držav po svetu. V prvi vrsti si prizadeva vsakemu posamezniku ali skupini ponuditi popotniške storitve, ki so vedno pri roki, osebne in prijetne, ter prilagojene pričakovanjem sodobne digitalne družbe. Poleg osredotočenosti na stranke si Nomago prizadeva tudi za trajnostno skrb za okolje, ima pridobljen certifikat okoljevarstvenega standarda ISO 14001, danes svojo floto vozil širi izključno z vozili, skladnimi z EURO 5 in EURO 6 standardi, v teku pa so tudi projekti vključevanja električnih vozil.

V novo podjetje in blagovno znamko Nomago so združena podjetja Izletnik Celje, Avrigo Nova Gorica in Promet Mesec. Pred tem je bilo Izletniku Celje pridruženo podjetje Koratur, podjetju Avrigo Nova Gorica pa družbe Integral Notranjska d. o. o., Integral Kočevje d. o. o. ter Integral Zagorje d. o. o. V začetku septembra se je Nomagu pridružila še potovalna agencija STA potovanja, do konca leta 2018 pa še podjetje AP Rižana; oba pod skupno blagovno znamko Nomago nastopata že od 1. maja. Nomago je del skupine Adventura holding


Več informacij:

Anuška Cerovšek Beltram, direktorica strateškega marketinga

piar@nomago.si


                                                                                                                                            *     *     *     *     *


Nomago ha acquisito la società italiana Alibus International


Il gruppo Nomago sta espandendo ulteriormente la sua presenza anche sul mercato italiano. La Dirigenza ha infatti firmato con i titolari dell'azienda di turismo e autotrasporto Alibus International un contratto di compravendita di partecipazione societaria del 100% nella società italiana.

L'acquisto di Alibus International è d'importanza strategica nello sviluppo di Nomago affinché diventi il leader nel settore dei servizi di mobilità tra Venezia e Dubrovnik. Includendo Alibus International il mercato italiano rappresenterà circa un decimo del fatturato del gruppo Nomago e questa quota sarà maggiormente rafforzata in futuro con la crescita organica e le attività previste. 


Dalla sua costituzione il gruppo Nomago è strettamente collegato con l'Italia poiché da diversi anni svolge servizi di trasporto in quest'area. Alla fine del mese di luglio il gruppo Nomago ha introdotto un servizio shuttle per gli aeroporti di Venezia il quale è stato accolto molto bene dal mercato. L'azienda inoltre serve i passeggeri delle navi da crociera di Venezia, Trieste e Capodistria. 

Nomago è altresì autotrasportatore ufficiale della squadra di calcio Udinece Calcio Udine, della squadra di pallacanestro Alma Palacanestro Trieste e della pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Frecce Tricolori. 

“L’espansione verso il mercato italiano era solo una questione di tempo vista la sua importanza strategica per Nomago. Con l'acquisto di Alibus International è sicuramente stato fatto un grande passo nella giusta direzione. Sono convinto che la nostra nuova società raggiungerà in futuro degli ottimi risultati, offrendo servizi migliori e più completi per i passeggeri”, ha dichiarato M.Sc. Sandi Brataševec, direttore generale del gruppo Nomago, dopo l’operazione di acquisto. 

Gli attuali titolari rimarranno strettamente legati ad Alibus International poiché continueranno a svolgere i loro compiti dirigenziali in Azienda, appoggiati anche da M.Sc. Sandi Brataševec, nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alibus International.

L'azienda Alibus International con sede a Pordenone è stata costituita nel 1986 ed ha 80 dipendenti. Il parco autoveicoli dell'azienda comprende 41 autobus ed altri 14 mezzi. La maggior parte delle attività dell’azienda è rappresenta dal trasporto scolastico svolto per vari Comuni nonché per la base aerea di Aviano, oltre che servizi occasionali turistici per agenzie viaggi e collettività. Tra le attività di Alibus International c’è anche l’organizzazione di eventi e conferenze nonché I viaggi individuali.


Breve cenno sul gruppo Nomago

Nomago è un completo service provider di mobilità e viaggi che giornalmente trasporta i passeggeri da e in 49 città slovene e avvalendosi del suo aiuto i clienti possono partire in ben 195 paesi del mondo. In primo luogo s'impegna di offrire ad ogni persona o gruppo dei servizi viaggio a portata di mano, servizi personali, gradevoli e adatti alle aspettative della società digitale moderna. Oltre all'attenzione al cliente Nomago s'impegna per la protezione sostenibile dell'ambiente.  Ha ottenuto il certificato di norma di tutela ambientale ISO 14001 ). Oggi il suopparco autoveicoli si estende esclusivamente con dei veicoli conformi alle norme EURO 5 e EURO 6, e sono in corso altresi i progetti di inclusione dei veicoli elettrici.

Sotto la nuova società ed il marchio Nomago sono unite le aziende quali Izletnik Celje, Avrigo Nova Gorica e Promet Mesec. Prima ancora a Izletnik Celje è stata collegata l'azienda Koratur, all'azienda Avrigo Nova Gorica le aziende Integral Notranjska d. o. o., Integral Kočevje d. o. o. nonché Integral Zagorje d. o. o. Agli inizi del mese di settembre a Nomago ha aderito anche l'agenzia viaggi STA potovanja, fino alla fine dell'anno 2018 l'azienda AP Rižana sotto il comune marchio Nomago; i due sono già attivi dal 1 maggio. 


Per ulteriori informazioni rivolgetevi a:

Anuška Cerovšek Beltram, direttrice di marketing strategico

piar@nomago.si


Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.